Home » Tin tức pháp luật » Tranh luận: Không vợ chồng, có được ngủ chung khách sạn?

Tranh luận: Không vợ chồng, có được ngủ chung khách sạn?

“Liên quan đến bài viết “Không là vợ chồng, khách sạn cấm nam nữ….ngủ chung”, luật sư không những trích dẫn văn bản đã hết hiệu lực mà còn hiểu sai tinh thần của điều luật” luật sư, thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài trao đổi.

Luật sư Tài cho rằng:

“Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề về kinh doanh có điều kiện. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Ảnh có tính chất minh họa

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 của thông tư này thì một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là:
“6. Cho thuê lưu trú, gồm các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hoặc các hình thức cho thuê lưu trú khác cho khách nghỉ qua đêm hoặc theo giờ.”

Theo đó thì điểm e khoản 2 Điều 6 TT 33/2010/TT-BCA nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

Đối với dịch vụ cho thuê lưu trú: “Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; các loại giấy tờ có dán ảnh do các cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam cấp; giấy xác nhận cử đi công tác của cơ quan, tổ chức; xác nhận của cơ quan đến liên hệ công tác; xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.”

Trường hợp khách đến lưu trú không có các loại giấy tờ trên thì khi cho khách vào lưu trú, chủ cơ sở phải thông báo ngay cho cơ quan Công an phường, xã, thị trấn.

Pháp luật không quy định “không là vợ chồng thì khách sạn cấm ngủ chung” mà chỉ nhấn mạnh về điều kiện đối với khách sử dụng dịch vụ thuê khách sạn, nhà nghỉ. Người đến lưu trú phải xuất trình một trong các loại giấy như nêu ở trên thì có quyền được lưu trú trong khách sạn, nhà nghỉ.

Tại bài viết Không là vợ chồng, khách sạn cấm nam nữ….ngủ chung , luật sư không những trích dẫn văn bản đã hết hiệu lực (Thông tư 02/2001/TT-BCA) mà còn hiểu sai tinh thần của điều luật, cụ thể thông tư này quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh những ngành nghề có điều kiện, theo đó tại mục 8.5, mục 2 phần III quy định về điều kiện đối với “ngành nghề cho thuê lưu trú” thì cơ sở phải đáp ứng đủ điều kiện “bố trí phòng nghỉ cho nam riêng, nữ riêng (trừ trường hợp là gia đình, vợ chồng)” chứ không có nghĩa là khách sạn cấm…. nam nữ không phải là vợ chồng….ngủ chung như kết luận và tiêu đề của bài viết”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Vinhomes Dragon Bay Hạ Long, Shophouse Phú Gia, Shophouse Hoàng Gia, Shophouse Mỹ Gia