Home » Đăng ký kết hôn

Đăng ký kết hôn

Kết hôn có yếu tố nước ngoài

nghi-le-kenh-cuoi-30

Thẩm quyền: ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Trong trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có hộ khẩu thường trú, nhưng đã đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định ...

Read More »

Thủ tục đăng ký kết hôn

1-rings-1401694532814-crop1401694556510p

Thẩm quyền đăng ký kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiên việc đăng ký kết hôn. Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, ...

Read More »

Điều kiện đăng ký kết hôn

giay_chung_nhan_ket_hon

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN: Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; Tuy nhiên theo quy định này thì không bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ phải từ đủ mười tám tuổi ...

Read More »
Vinhomes Dragon Bay Hạ Long, Shophouse Phú Gia, Shophouse Hoàng Gia, Shophouse Mỹ Gia